Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (27157, nr. 68)