Moties ingediend bij het VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

Plenaire vergadering 12 maart 2019