Moties ingediend bij Wet Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. over FATCA en de Duitse optie (t.v.v. 34853-(R2096)-9)

Besluit: Aangenomen.

34853-(R2096)-11
Indiener W.J.H. Lodders
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het terugdringen van de negatieve gevolgen van FATCA (t.v.v. 34853-(R2096)-10)

Besluit: Aangenomen.

34853-(R2096)-12
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 2 anderen