Moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van het lid Moorlag over terugdringen van het tekort aan vakmensen

Besluit: Aangenomen.

32637-345
Indiener W.J. Moorlag
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Amhaouch c.s. over de focus leggen op actitiveiten die bijdragen aan specifieke doelstellingen van het kabinet

Besluit: Aangenomen.

32637-346
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Veldman en Bruins over een onderzoek naar problemen bij het leveren van een bijdrage aan het techniekonderwijs

Besluit: Aangenomen.

32637-347
Indiener H.S. Veldman
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Veldman en Bruins over bedrijfssectoren met personeelstekorten betrekken bij Leven Lang Ontwikkelen

Besluit: Aangenomen.

32637-348
Indiener H.S. Veldman
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Alkaya over een vertegenwoordiger van werknemers in de commissie Corporate Governance Code

Besluit: Verworpen.

32637-350
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Motie van het lid Alkaya over geen overname van KPN

Besluit: Verworpen.

32637-351
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Motie van het lid Sjoerdsma over de ongewenstheid van een nexit

Besluit: Aangenomen.

32637-352
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee over bepalingen over waardecreatie op lange termijn in de Corporate Governance Code (t.v.v. 32637-349)

Besluit: Aangenomen.

32637-353
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks