Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van het lid Von Martels c.s. over het fiscale verschil tussen een boete en een dwangsom wegnemen

Besluit: Aangenomen.

28089-109
Indiener M.R.H.M. von Martels
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Von Martels en Ziengs over een oplossing voor eigenaren van leiendaken met asbest

Besluit: Overgenomen.

28089-110
Indiener M.R.H.M. von Martels
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Von Martels over toch een subsidie voor sanering van asbestdaken

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

28089-111
Indiener M.R.H.M. von Martels
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Laçin over subsidie vanuit het Asbestfonds voor het saneren van daken

Besluit: Verworpen.

28089-112
Indiener C. Laçin
Kamerlid, SP

Motie van het lid Laçin over make-upproducten testen op asbest

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

28089-113
Indiener C. Laçin
Kamerlid, SP

Motie van het lid Laçin over een moreel beroep om dwangsommen niet fiscaal af te trekken

Besluit: Verworpen.

28089-114
Indiener C. Laçin
Kamerlid, SP

Motie van het lid Wassenberg over het hanteren van de laagste grenswaarde voor PFOA

Besluit: Verworpen.

28089-115
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Wassenberg over de kosten door bodemas verhalen op de vervuiler

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

28089-116
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Wassenberg over geen giftig bodemas uit het buitenland gebruiken

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

28089-117
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Van der Lee en Kröger over ondersteunen van Afrikaanse landen bij wet- en regelgeving op milieugebied

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

28089-118
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere