Moties ingediend bij het VAO Participatiewet

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van het lid Raemakers c.s. over studietoeslag voor studenten met een beperking

Besluit: Aangenomen.

34352-147
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Renkema over pilots met een praktijkroute beschut werk

Besluit: Verworpen.

34352-148
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Renkema over een experiment met loonkostensubsidie in de Wajong

Besluit: Verworpen.

34352-149
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Renkema en Gijs van Dijk over het niet korten van gemeenten op het bijstandsbudget

Besluit: Verworpen.

34352-150
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Peters over afspraken over ex-gedetineerden

Besluit: Aangenomen.

34352-151
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Van Brenk en Renkema over maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden

Besluit: Verworpen.

34352-152
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere

Motie van de leden Van Brenk en Nijkerken-De Haan over het instrument van jobcoaching

Besluit: Aangenomen.

34352-153
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere

Motie van het lid Edgar Mulder over bijstandsuitkeringen intrekken bij niet voldoen aan de taaleis

Besluit: Verworpen.

34352-154
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Edgar Mulder over handhaven op taaleis en tegenprestatie

Besluit: Verworpen.

34352-155
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over ondersteuning van bijstandsgerechtigden naar eigen inzicht

Besluit: Verworpen.

34352-156
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Jasper van Dijk over mantelzorgers vrijstellen van de kostendelersnorm

Besluit: Verworpen.

34352-157
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Jasper van Dijk over een duidelijke plaats voor sociale werkvoorzieningen in het breed offensief

Besluit: Aangenomen.

34352-158
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Jasper van Dijk over een inkomensaanvulling bij een medische urenbeperking

Besluit: Verworpen.

34352-159
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP