Moties ingediend bij het VAO PGB

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van de leden Kerstens en Hijink over een quickscan door het BIT over de opvolging van zijn aanbevelingen

Besluit: Verworpen.

25657-308
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Kerstens en Ellemeet over een tweede pilot pgb 2.0

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25657-309
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Slootweg en Bergkamp over volledig openbaar maken van de broncode van het pgb 2.0-systeem

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25657-311
Indiener E.J. Slootweg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Hermans c.s. over het borgen van een beheerste en zorgvuldige invoering van het pgb 2.0-systeem

Besluit: Aangenomen.

25657-312
Indiener S.T.M. Hermans
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over een onderzoek naar de governance van de structurele beheersorganisatie van het pgb 2.0-systeem (t.v.v. 25657-310)

Besluit: Aangenomen.

25657-313
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 3 anderen