Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (35066-2)