Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Plenaire vergadering 20 november 2018