Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 924, nr. 5)