Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 856, nr. 4)