Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de Nederlandse veestapel moet krimpen om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord

Plenaire vergadering 26 september 2017

Motie van de leden Grashoff en Futselaar over de gevolgen van een kleinere veestapel voor de kosten van veehouders voor hun mestafzet

Besluit: Verworpen.

34295-21
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Grashoff en Futselaar over het in kaart brengen van scenario's voor verkleining van de veestapel

Besluit: Verworpen.

34295-22
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Ouwehand over politieke moed opbrengen om toe te geven dat een krimp van de Nederlandse veestapel onvermijdelijk is

Besluit: Verworpen.

34295-23
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD