Moties ingediend bij het debat over het rapport van de commissie-Ruys over het functioneren van de centrale ondernemingsraad bij de politie

Plenaire vergadering 26 september 2017

Motie van het lid Azarkan over een uitvoerig onderzoek naar de financiƫn van de nationale politie

Besluit: Verworpen.

28844-122
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over een claim tegen de voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad

Besluit: Verworpen.

28844-123
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over claims tegen frauderende bestuurders als standaardbeleid

Besluit: Verworpen.

28844-124
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over meldingen van misstanden op ministeries verplicht in behandeling nemen

Besluit: Verworpen.

28844-125
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Tellegen en Van Dam over beter borgen van de aansluiting met de werkvloer

Besluit: Aangenomen.

28844-126
Indiener O.C. Tellegen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Tellegen over harmoniseren van vergoedingen, faciliteiten en andere ondersteuning van medezeggenschap in de kabinetssectoren

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

28844-127
Indiener O.C. Tellegen
Kamerlid, VVD