Moties ingediend bij het debat over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017

Plenaire vergadering 26 september 2017

Motie van het lid Van Raak over een nieuw stembiljet

Besluit: Verworpen.

31142-73
Indiener A.A.G.M. van Raak
Kamerlid, SP

Motie van het lid Arissen over een evenwichtige man-vrouwverhouding in een nieuw te vormen kabinet

Besluit: Verworpen.

31142-74
Indiener F.M. Arissen
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Öztürk over stembureaus op mbo-, hbo- en wo-instellingen

Besluit: Verworpen.

31142-76
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Arissen en Özütok over een toegankelijker accreditatiesysteem voor verkiezingswaarnemers

Besluit: Verworpen.

31142-75
Indiener F.M. Arissen
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Nader gewijzigde motie van het lid Özütok c.s. over het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een beperking (31142-72)

Besluit: Aangenomen.

31142-78
Indiener N. Özütok
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen