Moties ingediend bij het dertigledendebat over Limburgse boeren die wietdrones inzetten

Plenaire vergadering 26 september 2017

Motie van de leden Van Toorenburg en Graus over een pilot met drones als middel voor opsporing en controle

Besluit: Verworpen.

24077-400
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Graus en Helder over tegengaan van criminalisering van het buitengebied

Besluit: Verworpen.

24077-401
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Van Oosten c.s. over wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van met particuliere drones gemaakte beelden

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24077-402
Indiener F. van Oosten
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen