Moties ingediend bij het dertigledendebat over mogelijke verlengde toelating van glyfosaat

Plenaire vergadering 13 juni 2017

Motie van de leden Ouwehand en Futselaar over een plan van aanpak voor een forse vermindering van het gebruik van glyfosaat

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

27858-379
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Eijs over inzetten op een verlenging van drie jaar

Besluit: Verworpen.

27858-380
Indiener J.M. van Eijs
Kamerlid, D66

Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over een intentieverklaring van zo veel mogelijk lidstaten om het gebruik binnen de landbouw te beperken

Besluit: Verworpen.

27858-381
Indiener J.M. van Eijs
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Grashoff en Ouwehand over zich voegen in de rechtszaak bij het Europese Hof om de openbaarmaking van onderzoeken af te dwingen

Besluit: Verworpen.

27858-382
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Grashoff c.s. over aanvullende nationale maatregelen om het gebruik van glyfosaat te beperken

Besluit: Aangenomen.

27858-384
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Graus over het wegnemen van knelpunten in de toelaatbaarheid en toepasbaarheid van niet-chemische varianten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

27858-387
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over de mogelijkheid van een tussentijdse aanpassing van het besluit op basis van gewijzigde wetenschappelijke inzichten

Besluit: Verworpen.

27858-388
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Ouwehand over niet instemmen met hernieuwde toelating voor een periode van tien jaar (t.v.v. 27858-383)

Besluit: Verworpen.

27858-389
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Futselaar en Ouwehand over overleg met VNG, IPO en Unie van Waterschappen over het gebruik van glyfosaat door overheden (t.v.v. 27858-385)

Besluit: Aangenomen.

27858-390
Indiener F.W. Futselaar
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Futselaar en Ouwehand over het per direct beƫindigen van de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat aan particulieren (t.v.v. 27858-386)

Besluit: Verworpen.

27858-391
Indiener F.W. Futselaar
Kamerlid, SP
+ 1 andere