Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg

Plenaire vergadering 11 oktober 2016

Motie van de leden Klever en Graus over het breed inzetten van een kleurcodering voor de openbaarmaking van inspectierapporten

Besluit: Verworpen.

34111-18
Indiener R.J. Klever
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Klever over de IGZ, de IJZ en de IVenJ een kleurcodering laten gebruiken bij de openbaarmaking van de resultaten van inspectierapporten

Besluit: Verworpen.

34111-19
Indiener R.J. Klever
Kamerlid, PVV