Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een Voorstel van de leden Groot en Grashoff voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies

Plenaire vergadering 11 oktober 2016

Brief van het Presidium over een voorstel van de leden Groot en Grashoff voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies

Besluit: Aangenomen

34566-2
Indiener K. Arib
Kamerlid, PvdA