Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Actieplan open overheid 2016-2017

Plenaire vergadering 11 oktober 2016

Motie van het lid Koser Kaya over meer inzicht voor burgers in welke persoonsgegevens uit overheidsdatabanken zijn opgevraagd

Besluit: Verworpen.

32802-32
Indiener F. Koser Kaya
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van het lid Oosenbrug over het bij wet verplichten van het gebruik van opensourcesoftware (t.v.v. 32802, nr. 31)

Besluit: Aangenomen.

32802-33
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Kamerlid, PvdA