Moties ingediend bij het VAO Armoede- en Schuldenbeleid

Plenaire vergadering 3 november 2015

Motie van het lid Karabulut over het per direct stoppen met de kostendelersnorm voor ouderen met een AIO-uitkering

Besluit: Verworpen.

24515-311
Indiener S. Karabulut
Kamerlid, SP

Motie van het lid Karabulut de hoogte van de beslagvrije voet

Besluit: Aangenomen.

24515-312
Indiener S. Karabulut
Kamerlid, SP

Motie van het lid Yücel over signaleren van armoede en schulden als onderdeel van het takenpakket van wijkteams

Besluit: Aangenomen.

24515-315
Indiener K. Yücel
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Koser Kaya en Yücel over stimuleren van een financieel loket

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24515-316
Indiener F. Koser Kaya
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Voortman c.s. (t.v.v. 24515, nr. 313) over ruimte voor variatie in de experimenten

Besluit: Aangenomen.

24515-318
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van de leden Voortman en Yücel (t.v.v. 24515, nr. 314) over integrale werkwijzen voor schuldhulpverlening voor jongeren

Besluit: Aangenomen.

24515-319
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere