Moties ingediend bij het debat over de inbesteding van scanactiviteiten door het Rijk

Plenaire vergadering 22 september 2015

Motie van het lid Ziengs over openbaar aanbesteden na aflopen van de raamcontracten

Besluit: Aangenomen.

31490-185
Indiener E. Ziengs
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Ziengs over een marktconsultatie voor aanvang van het aanbestedingsproces

Besluit: Aangenomen.

31490-186
Indiener E. Ziengs
Kamerlid, VVD