Moties ingediend bij het VAO Tabaksontmoedigingsbeleid

Plenaire vergadering 2 juli 2015

Motie van de leden Dik-Faber en Rebel over een onderzoek naar het kunnen sanctioneren van scholen zonder rookvrij schoolplein

Besluit: Verworpen.

32011-36
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Dik-Faber over afspraken met de horeca over het uitfaseren van tabaksautomaten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32011-37
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Dik-Faber over vermindering van het aantal tabaksverkooppunten

Besluit: Verworpen.

32011-38
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Agema over handhaving van het rookverbod in waterpijpcafés

Besluit: Ingetrokken.

32011-39
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Van Gerven over het voorbereiden van maatregelen voor handhaving van de verkoopleeftijd voor alcohol en tabak

Besluit: Verworpen.

32011-40
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van de leden Rebel en Dik-Faber over een displayban voor tabaksproducten in supermarkten

Besluit: Aangenomen.

32011-41
Indiener M.J.J. Rebel
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Rebel en Pia Dijkstra over nadere afspraken met Koninklijke Horeca Nederland

Besluit: Aangenomen.

32011-42
Indiener M.J.J. Rebel
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Rebel c.s. over een publiekscampagne met rolmodellen en een voorlichtingshulplijn

Besluit: Aangenomen.

32011-43
Indiener M.J.J. Rebel
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Pia Dijkstra over een onderzoek naar de effecten van substantiële verhoging van de tabaksaccijns

Besluit: Verworpen.

32011-44
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Kamerlid, D66