Moties ingediend bij het debat over het middel RoundUp en over bijengif

Plenaire vergadering 2 juni 2015

Motie van het lid Dik-Faber over een Europees plan van aanpak voor de registratie van basisstoffen

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

27858-313
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Dik-Faber over duurzame aaltjesbeheersing

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

27858-314
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie