Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

Plenaire vergadering 2 juni 2015

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

Besluit: Aangenomen.

34082
Indiener F. Teeven
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Amendement van de leden Berndsen-Jansen en Segers dat regelt dat het slachtoffer of de nabestaande ter zitting geen verklaring kan afleggen over de strafmaat.

Besluit: Verworpen.

34082-9
Indiener M.A. Berndsen-Jansen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Berndsen-Jansen c.s. ter vervanging van nr. 8, dat regelt dat binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de onderhavige wet een evaluatie plaatsvindt.

Besluit: Aangenomen.

34082-10
Indiener M.A. Berndsen-Jansen
Kamerlid, D66
+ 3 anderen