Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Plenaire vergadering 2 juni 2015

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Besluit: Aangenomen.

34042
Indiener W.J. Mansveld
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Amendement van het lid Bashir over de mogelijkheid tot het vaststellen van maximumtarieven.

Besluit: Aangenomen.

34042-9
Indiener F. Bashir
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat niet alleen regels kunnen worden gesteld over de kwaliteit en functionaliteit van vervoerbewijzen, maar ook over de kwaliteit en functionaliteit van apparatuur die reizigers nodig hebben bij het gebruik van de vervoerbewijzen zoals verkoop-, oplaad- en in- en uitcheck apparatuur.

Besluit: Verworpen.

34042-10
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Amendement van het lid Dik-Faber dat aan de opsomming van het voorgestelde artikel 30, tweede lid, van de Wpv2000 de bescherming van de persoonsgegevens, en daarmee de privacy, van de reiziger toegevoegt.

Besluit: Verworpen.

34042-11
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Amendement van het lid Dik-Faber dat aan de opsomming van het voorgestelde artikel 30, tweede lid, van de Wpv2000 “de gebuikersrechten voor reizigers in het openbaar vervoer” toevoegt.

Besluit: Verworpen.

34042-12
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Amendement van het lid Dik-Faber waarin vervoerders worden verplicht op vergelijkbare wijze als in de telecommarkt mee te werken aan de toetreding van nieuwe mobiliteitsaanbieders tot de markt.

Besluit: Ingetrokken.

34042-13
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Amendement van het lid De Boer waarmee een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt geintroduceerd.

Besluit: Aangenomen.

34042-14
Indiener B.G. de Boer
Kamerlid, VVD