Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2014

Plenaire vergadering 2 juni 2015

Motie van het lid Merkies over concrete doelen voor de aanpak van de schuldenproblematiek

Besluit: Verworpen.

34200-3
Indiener A.Z. Merkies
Kamerlid, SP

Motie van het lid Merkies over meer inzicht in de besteding van middelen aan gestelde doelen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34200-4
Indiener A.Z. Merkies
Kamerlid, SP

Motie van het lid Omtzigt over meer openheid en democratische controle op Europese besluitvorming als speerpunt van het EU-voorzitterschap

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34200-5
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Omtzigt over het openbaar maken van de correspondentie over de naheffing

Besluit: Verworpen. (69-74)

34200-7
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Tony Van Dijck over het stoppen met buitenlanduitgaven

Besluit: Verworpen.

34200-8
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Koolmees over het opvolgen van het Rekenkameradvies over een gemeenschappelijke taal bij decentralisaties

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34200-9
Indiener W. Koolmees
Kamerlid, D66

Motie van de leden Koolmees en Grashoff over een second opinion op de raming voor de kinderopvangtoeslag

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34200-10
Indiener W. Koolmees
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Slob en Nijboer over de cao-onderhandelingen met de vakbonden

Besluit: Aangenomen.

34200-11
Indiener A. Slob
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Grashoff en Koolmees over benutten van de onderbesteding in de kinderopvangregeling om de regeling te verruimen

Besluit: Verworpen.

34200-12
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Grashoff over aanpassing van de Wet werk en zekerheid op het gebied van flexibele arbeid

Besluit: Verworpen.

34200-13
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Krol over het continueren van het verlaagde btw-tarief voor verbouwingen en renovaties

Besluit: Aangehouden.

34200-14
Indiener H.C.M. Krol
Kamerlid, 50PLUS

Motie van het lid Van Klaveren over verhoging van het Defensiebudget

Besluit: Verworpen.

34200-15
Indiener J.J. van Klaveren
Kamerlid, GrBvK

Motie van het lid Van Klaveren over het onderzoeken van mogelijkheden voor de invoering van een lage vlaktaks

Besluit: Verworpen.

34200-16
Indiener J.J. van Klaveren
Kamerlid, GrBvK

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Keijzer (t.v.v. 34 200 nr. 6) over het storten van de huishoudelijkehulptoelage in het Gemeentefonds

Besluit: Verworpen.

34200-17
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA
+ 1 andere