Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd)

Plenaire vergadering 17 maart 2015

Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd)

Besluit: Aangenomen.

34073
Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 4 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Ulenbelt ter vervanging van nr. 8, dat regelt dat gelijk werk voor gelijk loon boven en onder de AOW-leeftijd wordt gewaarborgd.

Besluit: Verworpen.

34073-9
Indiener P. Ulenbelt
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 11 dat een evaluatiebepaling aan het wetsvoorstel toevoegt.

Besluit: Aangenomen.

34073-13
Indiener E. Dijkgraaf
Kamerlid, SGP

Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Vermeij 34073 ter vervanging van nr. 12 dat een overgangsregeling regelt om het recht op loondoorbetaling bij ziekte voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt te verlengen van zes weken naar 13 weken.

Besluit: Aangenomen.

34073-19
Indiener C.J. Schouten
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Anne Mulder ter vervanging van nr. 10 dat de mogelijkheid om de ketenbepaling voor AOW-gerechtigde werknemers bij cao te verlengen omzet in een wettelijke regeling.

Besluit: Aangenomen.

34073-20
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 14 dat beoogt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aan te passen van 6 naar 26 weken.

Besluit: Verworpen.

34073-21
Indiener H.C.M. Krol
Kamerlid, 50PLUS