Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

Plenaire vergadering 3 maart 2015

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

Besluit: Aangenomen.

34108
Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 3 anderen

Amendement van het lid Bisschop dat de huidige regels voor hoofdelijke aansprakelijkheid bij uitzendovereenkomsten behoudt

Besluit: Verworpen.

34108-8
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat betalingen inzake huurprijzen en premies voor de zorgverzekering worden uitgezonderd van het verbod tot inhouding op het minimumloon

Besluit: Ingetrokken.

34108-11
Indiener E. Dijkgraaf
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Ulenbelt waarmee de aansprakelijkheid van werknemer en (hoofd)opdrachtgevers voor de voldoening van het loon uitgebreid wordt met de voldoening van andere op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden

Besluit: Verworpen.

34108-13
Indiener P. Ulenbelt
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Ulenbelt waarmee de werknemer naast aanspraak op het verschuldigde loon ook aanspraak op een bedrag ter compensatie krijgt

Besluit: Verworpen.

34108-14
Indiener P. Ulenbelt
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Ulenbelt dat regelt dat de werknemer die zonder succes een vordering tot uitbetaling van het verschuldigde loon heeft ingesteld tegen de werkgever en/of diens opdrachtgever en een wachtperiode van zes maanden in acht heeft genomen, de hoofdopdrachtgever aansprakelijk kan stellen voor de voldoening van het verschuldigde loon, indien de vordering inhoudt dat gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden minder dan 90% van het verschuldigde loon of minder dan 90% van het toepasselijke minimumloon is voldaan

Besluit: Verworpen.

34108-15
Indiener P. Ulenbelt
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Van Weyenberg waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de werkgever de inspectie informeert over de identiteitsvaststelling door een afschrift te verstrekken.

Besluit: Aangenomen.

34108-16
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66

Gewijzigd amendement van het lid Ulenbelt ter vervanging van nr. 12 waarmee naast de werkgever en diens opdrachtgever ook alle overige opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk worden en waardoor de ketenaansprakelijkheid vervalt

Besluit: Verworpen.

34108-22
Indiener P. Ulenbelt
Kamerlid, SP