Moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van de Europese Unie

Plenaire vergadering 8 april 2014