Het lid Rutte: brief van de minister-president over de uitvoering van de aangenomen motie Rutte c.s. (31700, nr. 13)

Plenaire vergadering 18 september 2008