Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de tarieven voor transport van elektriciteit en gas

Plenaire vergadering 18 september 2008

Motie Vendrik/Graus over het teruggeven van niet-redelijke winsten van netbedrijven

Besluit: Verworpen

29023-62
Indiener C.C.M. Vendrik
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere