Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Plenaire vergadering 9 september 2008

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Besluit: Aangenomen

31317
Indiener M. Bussemaker
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport