Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage

Plenaire vergadering 9 september 2008

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage

Besluit: Aangenomen

29937
Indiener J.P.H. Donner
minister van Justitie

Amendement van het lid Van Bommel over melding door rechter-plaatsvervangers van de omvang van hun (hoofd)betrekking en de hoogte van de bezoldiging daarvoor

Besluit: Verworpen

29937-7
Indiener H. van Bommel
Kamerlid, SP

Amendement van de leden Wolfsen en Weekers om te verhinderen dat advocaten werkzaam kunnen zijn als rechter-plaatsvervanger en/of raadsheer-plaatsvervanger bij 'eigen' rechtbank/gerechtshof

Besluit: Aangenomen

29937-9
Indiener A. Wolfsen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van de leden Wolfsen en Weekers om te verhinderen dat leden OM werkzaam kunnen zijn als rechter/plaatsvervanger of raadsheer/plaatsvervanger

Besluit: Aangenomen

29937-10
Indiener A. Wolfsen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van de leden Weekers en Wolfsen om rechters- of raadsheren-plaatsvervangers die lange tijd niet zijn opgeroepen, te kunnen ontslaan

Besluit: Aangenomen

29937-11
Indiener F.H.H. Weekers
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van de leden Weekers en Wolfsen om in het register op te nemen dat rechters- of raadsheren-plaatsvervangers lange tijd niet zijn opgeroepen

Besluit: Aangenomen

29937-12
Indiener F.H.H. Weekers
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van het lid De Wit over het uitsluiten dat advocaten werkzaam kunnen zijn als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger

Besluit: Verworpen

29937-14
Indiener J.M.A.M. de Wit
Kamerlid, SP