Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

Plenaire vergadering 9 september 2008

Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

Besluit: Aangenomen

30859
Indiener C.I.J.M. Ross-van Dorp
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere