Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

99e vergadering, dinsdag 25 juni 2013

99e vergadering, dinsdag 25 juni 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Windenergie op land; Gezondheidsaspecten leefomgeving; Leefomgeving; Mogelijke sluiting havo-vwo-afdelingen onderbouw van vmbo-scholen; Mediawet 2008; Mediawet 2008 modernisering publieke omroep; Sluiting;

Plenaire verslagen

100e vergadering, woensdag 26 juni 2013

100e vergadering, woensdag 26 juni 2013; Opening; Mededelingen; Aanbevelingen Europese Commissie extra bezuinigingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanbevelingen Europese Commissie bezuinigingen; Agenda Europese top; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

101e vergadering, donderdag 27 juni 2013

101e vergadering, donderdag 27 juni 2013; Opening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport tijdelijke commissie Huizenprijzen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Initiatiefvoorstel Huis voor klokkenluiders; Schulden- en armoedebeleid; Vreemdelingen- en asielbeleid; Nieuwe Masterplan DJI 2013-2018...

Plenaire verslagen

102e vergadering, dinsdag 2 juli 2013

102e vergadering, dinsdag 2 juli 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Verslag Europese top; Naleving Handboek voor aantredende bewindspersonen; GGZ; Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; Sluiting;

Plenaire verslagen

103e vergadering, woensdag 3 juli 2013

103e vergadering, woensdag 3 juli 2013; Opening; Mededelingen; Biotechnologie; Visserij; Ganzenbeleid; Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek; Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis; Wijziging Besluit Zorgverzekering; Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling...

Plenaire verslagen

104e vergadering, donderdag 4 juli 2013

104e vergadering, donderdag 4 juli 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Krimp in het onderwijs; Toekomstverkenning publieke omroep; Natuur- en milieueducatie; Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen; Regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afscheid...

Plenaire verslagen

105e vergadering, dinsdag 3 september 2013

105e vergadering, dinsdag 3 september 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging Heerema, Rebel-Volp, Siderius en Leenders; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Derivatenposities van (semi-)publieke overheden; Extra hypotheekbetalingen en hogere winsten van banken; Veroordeelde criminelen die hun vrijheidsstraf ontlopen...

Plenaire verslagen

106e vergadering, woensdag 4 september 2013

106e vergadering, woensdag 4 september 2013; Opening; Mededelingen; Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten; Rapport van de Taskforce TBS; Wet zorg en...

Plenaire verslagen

107e vergadering, donderdag 5 september 2013

107e vergadering, donderdag 5 september 2013; Opening; Mededelingen; Stichting en opheffing van openbare scholen; Beperkte daling chemische bedrijven onder verscherpt toezicht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Het bericht "In deel Schilderswijk is sharia wet"; Interpellatie-Leijten; Het bericht...

Plenaire verslagen

108e vergadering, dinsdag 10 september 2013

108e vergadering, dinsdag 10 september 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten; Kosten van de bezuiniging op de thuiszorg; Uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking...

Plenaire verslagen

109e vergadering, woensdag 11 september 2013

109e vergadering, woensdag 11 september 2013; Opening; Mededelingen; Fiscale verzamelwet 2013; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie; Problemen met het alarmnummer 112; Windmolens op zee; Sluiting;

Plenaire verslagen

110e vergadering, donderdag 12 september 2013

110e vergadering, donderdag 12 september 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Voorstel van wet van het lid Schouw; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Opvang vluchtelingen uit Syrië; Regeling van werkzaamheden; Buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland; Sluiting van de...

Plenaire verslagen

2e vergadering, woensdag 18 september 2013

2e vergadering, woensdag 18 september 2013; Opening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging Paspoortwet; Informele Landbouw- en Visserijraad; Wijziging Algemene Ouderdomswet; Sluiting;

Plenaire verslagen

3e vergadering, donderdag 19 september 2013

3e vergadering, donderdag 19 september 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Landbouw- en Visserijraad; Het thema "subsidiariteit"; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Implementatiewet richtlijn consumentenrechten; Verdrag Nederland-Peru gevonniste personen; Geneesmiddelenwet; Sluiting;

Plenaire verslagen

4e vergadering, dinsdag 24 september 2013

4e vergadering, dinsdag 24 september 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Bouwregelgeving en brandveiligheid; Dierproeven; Meststoffenwet (33322); Sluiting;