Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.168)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

58e vergadering, dinsdag 7 maart 2023

58e vergadering, dinsdag 7 maart 2023; Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Planning Belastingdienst inzake afhandeling toeslagenaffaire; Sluiting;

Plenaire verslagen

57e vergadering, donderdag 23 februari 2023

57e vergadering, donderdag 23 februari 2023; Opening; Mededelingen; Vermogensverdeling; Doorstroomvennootschappen; Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië; Definitieve veilingregeling voor commerciële landelijke radiovergunningen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; NPLG en stikstofproblematiek; Sluiting;

Plenaire verslagen

56e vergadering, woensdag 22 februari 2023

56e vergadering, woensdag 22 februari 2023; Opening; Mededelingen; Woningbouwopgave en koopsector; Wet goed verhuurderschap; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet goed verhuurderschap; Besluit tot sluiten van kinderhartcentra; Sluiting;

Plenaire verslagen

55e vergadering, dinsdag 21 februari 2023

55e vergadering, dinsdag 21 februari 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eurogroep/Ecofin-Raad; Nederlandse steun aan Oekraïne; Sluiting;

Plenaire verslagen

54e vergadering, donderdag 16 februari 2023

54e vergadering, donderdag 16 februari 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Rijksbreed cloudbeleid 2022; Negeren Kamermeerderheid inzake de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale identiteit; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Negeren Kamermeerderheid inzake de...

Plenaire verslagen

53e vergadering, woensdag 15 februari 2023

53e vergadering, woensdag 15 februari 2023; Opening; Mededelingen; Pensioenonderwerpen; Armoede- en schuldenbeleid; Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs; Sluiting;

Plenaire verslagen

52e vergadering, dinsdag 14 februari 2023

52e vergadering, dinsdag 14 februari 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Herstart verkoopproces Intravacc B.V.; Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg; Sluiting;

Plenaire verslagen

51e vergadering, donderdag 9 februari 2023

51e vergadering, donderdag 9 februari 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet; Informele JBZ-Raad 25-27 januari 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen); Verdrag met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum...

Plenaire verslagen

50e vergadering, woensdag 8 februari 2023

50e vergadering, woensdag 8 februari 2023; Opening; Mededelingen; Implementatie Europese klimaatwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren; Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum...

Plenaire verslagen

49e vergadering, dinsdag 7 februari 2023

49e vergadering, dinsdag 7 februari 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging van de heer H.M. Krul (CDA); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp; Sluiting;

Plenaire verslagen

48e vergadering, donderdag 2 februari 2023

48e vergadering, donderdag 2 februari 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Implementatie Europese klimaatwet; Afscheid van de heer Knops (CDA); Implementatie Europese klimaatwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Implementatie Europese klimaatwet; Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden; Huurverlaging 2023...

Plenaire verslagen

47e vergadering, woensdag 1 februari 2023

47e vergadering, woensdag 1 februari 2023; Opening; Mededelingen; Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden; Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs; Leraren en lerarenopleidingen; Documenten inzake COVID-19 binnen het onderwijs naar aanleiding van Woo-verzoek; Onderwijs aan...

Plenaire verslagen

46e vergadering, dinsdag 31 januari 2023

46e vergadering, dinsdag 31 januari 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Werving internationale studenten; Sluiting;

Plenaire verslagen

45e vergadering, donderdag 26 januari 2023

45e vergadering, donderdag 26 januari 2023; Opening; Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES; Participatiewet; Landbouw- en Visserijraad 30 januari; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers; Spoor; Luchtkwaliteit in Nederland; Sluiting;

Plenaire verslagen

44e vergadering, woensdag 25 januari 2023

44e vergadering, woensdag 25 januari 2023; Opening; Mededelingen; Seksueel geweld en kindermisbruik; Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen; Excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds; Beëdiging van de heer N. Drost (ChristenUnie); Mededelingen...