Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

62e vergadering, dinsdag 9 april 2024

62e vergadering, dinsdag 9 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Externe veiligheid; Wet integrale suïcidepreventie; Sluiting;

Plenaire verslagen

61e vergadering, donderdag 4 april 2024

61e vergadering, donderdag 4 april 2024; Opening; Mededelingen; Dalende vaccinatiegraad; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden; Eurogroep/Ecofin-Raad d.d. 11 en 12 april 2024; Extra belasting voor extreem rijken...

Plenaire verslagen

60e vergadering, woensdag 3 april 2024

60e vergadering, woensdag 3 april 2024; Opening; Mededelingen; Implementatie van het VN-verdrag Handicap; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Implementatie van het VN-verdrag Handicap; Wet NLQF; Verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn...

Plenaire verslagen

59e vergadering, dinsdag 2 april 2024

59e vergadering, dinsdag 2 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici; Sluiting;

Plenaire verslagen

58e vergadering, donderdag 28 maart 2024

58e vergadering, donderdag 28 maart 2024; Opening; Mededelingen; Extra regeling van werkzaamheden; Hamerstukken; Gesloten jeugdzorg; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gesloten jeugdzorg; Natuurherstelverordening en impactanalyse; Sluiting;

Plenaire verslagen

57e vergadering, woensdag 27 maart 2024

57e vergadering, woensdag 27 maart 2024; Opening; Mededelingen; Leraren; Toezicht en handhaving; Spoor; Landbouw, klimaat en voedsel; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap; Voortgang proces BFTK 2024-2028; Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie...

Plenaire verslagen

56e vergadering, dinsdag 26 maart 2024

56e vergadering, dinsdag 26 maart 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wadden; Maritiem; Vreemdelingen- en asielbeleid; Artikel 100-brief voor een militaire missie op de Rode Zee; Sluiting;

Plenaire verslagen

55e vergadering, donderdag 21 maart 2024

55e vergadering, donderdag 21 maart 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad d.d. 25 maart 2024; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verzamelwet VWS 2023; Fraudebestrijding door DUO; EU-klimaatdoel 2040; Stemmingen...

Plenaire verslagen

54e vergadering, woensdag 20 maart 2024

54e vergadering, woensdag 20 maart 2024; Opening; Mededelingen; Eindverslag van de informateur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag van de informateur; Stemmingen; Extra verhoging van de maximumuurprijzen voor de kinderopvangtoeslag; Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak...

Plenaire verslagen

53e vergadering, dinsdag 19 maart 2024

53e vergadering, dinsdag 19 maart 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 21 en 22 maart 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

52e vergadering, donderdag 14 maart 2024

52e vergadering, donderdag 14 maart 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Tuinbouw, visserij en biotechnologie; Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (eerste deel); Wet verhoging minimumloon 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet verhoging minimumloon 2024; Staat...

Plenaire verslagen

51e vergadering, woensdag 13 maart 2024

51e vergadering, woensdag 13 maart 2024; Opening; Mededelingen; Raad Buitenlandse Zaken; Seksueel geweld en kindermisbruik; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Arbeidsmarktbeleid...

Plenaire verslagen

50e vergadering, dinsdag 12 maart 2024

50e vergadering, dinsdag 12 maart 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verdienvermogen van Nederland; Bevordering digitale weerbaarheid bedrijven; Sluiting;

Plenaire verslagen

49e vergadering, donderdag 7 maart 2024

49e vergadering, donderdag 7 maart 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne; Eurogroep/Ecofin-Raad; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet leeruitkomsten hoger onderwijs; Tekort aan medicijnen; Sluiting;

Plenaire verslagen

48e vergadering, woensdag 6 maart 2024

48e vergadering, woensdag 6 maart 2024; Opening; Mijnbouw/Groningen; Beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld; Rechtspraak; Gevangeniswezen en tbs; Aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens...