Debatten in het kort

Europadebat in het teken van veiligheid

2 september 2014, debat - Kamer en kabinet zijn zeer bezorgd over de gevolgen van recente internationale conflicten voor de Europese veiligheid. Juist nu is een "stabiel en eensgezind" Europa van groot belang, zegt premier Rutte.

SP wil aanpak foute dokters

2 september 2014, mondelinge vragen - Zorg ervoor dat falende medici niet elders gewoon aan de slag kunnen. Van Gerven (SP) vraagt minister Schippers (Volksgezondheid) om een beter systeem om "foute dokters" te volgen.

PvdA: zorgen om drinkwaterkwaliteit

2 september 2014, mondelinge vragen - De winning van drinkwater is in gevaar. Dat concludeert Jacobi (PvdA) uit het feit dat drinkwaterbedrijf Vitens twee vervuilde drinkwaterputten sluit. Zij vraagt of het kabinet de problemen voldoende serieus neemt.

D66: ebola harder bestrijden

2 september 2014, mondelinge vragen - Nederland moet meer doen tegen de ebola-uitbraak, vindt D66'er Sjoerdsma. Minister Schippers (Volksgezondheid) antwoordt dat het kabinet bekijkt of extra inspanningen mogelijk zijn.

ChristenUnie: help Koerden minderheden te beschermen

2 september 2014, mondelinge vragen - Minderheden in Noord-Irak gaan volgens Voordewind (ChristenUnie) door een hel. Hij vraagt minister Hennis (Defensie) of zij weet wat de Koerden nodig hebben om zichzelf en de minderheden te beschermen tegen IS-strijders.

Steun ondanks zorgen over veiligheid MH17-onderzoekers

29 juli 2014, algemeen overleg - Ondanks ongerustheid over de veiligheid van onderzoekers in Oost-Oekraïne steunen vrijwel alle woordvoerders de regeringsinzet, die wordt toegelicht door de ministers Timmermans (Buitenlandse Zaken), Hennis (Defensie) en Opstelten (Veiligheid).

Steun voor aanpassingen in pensioenwetgeving

3 juli 2014, wetsvoorstel - Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) verdedigt de Verzamelwet pensioenen 2014. Ondanks met name kritische vragen over de uitvoering van de nettolijfrenteregeling krijgt het wetsvoorstel de steun van een Kamermeerderheid.

Extra onderzoek tweewoningenregel

3 juli 2014, wetsvoorstel - Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) belooft op verzoek van Schouten (ChristenUnie) te onderzoeken welke consequenties haar "tweewoningenregel" heeft voor mensen met een nabestaandenuitkering.

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

2 juli 2014, debat - Wat betekent een participatiesamenleving voor de burgers en de overheid? De Kamer speekt met premier Rutte over de gevolgen van de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Meevallende economische cijfers

2 juli 2014, debat - De Voorjaarsnota laat meevallende cijfers zien. In hoeverre komt dit door het regeringsbeleid? De Kamer debatteert hierover met minister Dijsselbloem (Financi├źn).

Bedrijveninvesteringszones wettelijk geregeld

2 juli 2014, wetsvoorstel - Experimenten met bedrijveninvesteringszones blijken een succes. Minister Kamp (Economische Zaken) krijgt dan ook brede steun voor een permanente regeling.

NZa en OM moeten werkwijze verhelderen

1 juli 2014, debat - NZa en OM hebben het Antonius Ziekenhuis niet strafrechtelijk vervolgd wegens foute declaraties. De ministers Schippers (Volksgezondheid) en Opstelten (Justitie) zijn het met de Kamer eens dat duidelijker moet worden hoe zij dergelijke besluiten nemen.

VVD vraagt of EU juiste prioriteiten stelt

1 juli 2014, mondelinge vragen - Houdt de Europese Unie zich de komende jaren bezig met de juiste politieke onderwerpen, zoals streng vasthouden aan de begrotingsnormen? Die vraag van VVD-Kamerlid Verheijen beantwoordt premier Rutte bevestigend.

Graus hekelt aanpak malafide puppyhandel

1 juli 2014, mondelinge vragen - Er gebeurt te weinig om de illegale handel in jonge honden uit Oost-Europa tegen te gaan, vindt Graus (PVV). Maar staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) bestrijdt dit.

SP: huurders dupe van kabinetsbeleid

1 juli 2014, mondelinge vragen - Karabulut (SP) hekelt het huurbeleid van het kabinet, want daardoor stijgen de huren van sociale huurwoningen en dus het aantal huisuitzettingen. De laagste inkomens worden volgens minister Blok (Wonen) juist ontzien.

Naar boven