Steun voor veranderingen langdurige zorg

24 september 2014, wetsvoorstel - Hoewel de meeste woordvoerders aanpassingen voorstellen, steunt een Kamermeerderheid de hoofdlijnen van de Wet langdurige zorg (Wlz) van staatssecretaris Van Rijn (Welzijn).

Oormerk het geld voor langdurige zorg dat naar de gemeenten gaat, zegt Leijten (SP). Klaver (GroenLinks) wil meer aandacht voor de eenloketgedachte. Geef meer duidelijkheid over de zorg voor kinderen en jongvolwassenen met een zware geestelijke handicap, vragen onder anderen Keijzer (CDA) en Van Dijk (PvdA). Veel woordvoerders doen voorstellen die in hun ogen een verbetering zijn van de hervorming van de langdurige zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Op veel daarvan reageert Van Rijn welwillend. Maar Agema (PVV) is niet tevreden met de beoordeling van haar plannen en voelt zich niet serieus genomen: "bizar".

Pilot moet wenselijkheid regionale opschaling bepalen
Na de invoering van de Wlz hebben minder mensen recht op langdurige zorg dan nu op basis van de AWBZ. Het is logisch dat dan ook het aantal zorgkantoren daalt, betoogt Van 't Wout (VVD). Maar Dik (ChristenUnie) verzet zich tegen een dergelijke regionale opschaling. Die is volgens haar in strijd met het principe dat de zorg dicht bij de cliënten moet worden georganiseerd. Een pilot moet duidelijkheid brengen in deze discussie, zegt Van Rijn. Op basis van de resultaten daarvan kan op een later moment een beslissing worden genomen.

Onderzoek overheveling langdurige zorg naar zorgverzekeraars
Is het wenselijk om de langdurige zorg door de zorgverzekeraars te laten uitvoeren? De regering heeft geen concrete plannen daartoe voor de komende jaren, verzekert de staatssecretaris, maar laat de mogelijkheden wel onderzoeken. Voor Leijten hoeft dat niet: zij is principieel tegen privatisering van langdurige zorg. "Zonde van de tijd" is het oordeel van Keijzer over het onderzoek, met name omdat het verevenen van risico's volgens haar niet goed mogelijk is. Bergkamp (D66) betreurt vooral dat er veel onzekerheid is gecreëerd voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

2015 moet een overgangsjaar worden
Is het verstandig om de Wlz al per 1 januari 2015 in te voeren? Klaver, Bergkamp en Krol (50PLUS/Baay) hebben daar hun twijfels over en pleiten voor een langere voorbereiding. Van der Staaij (SGP) wijst erop dat ook de zorgverzekeraars bezwaren hadden. Een verantwoorde invoering op 1 januari is mogelijk, zegt de staatssecretaris. Hij heeft op dit punt overeenstemming bereikt met de partijen die de langdurige zorg moeten uitvoeren, inclusief de zorgverzekeraars. Wel wordt 2015 in veel opzichten een overgangsjaar. Zo geldt er voor de invoering van het modulair pakket thuis (mpt) een ingroeimodel.

De Kamer debatteerde eerder op 10 en 11 september over de Wet langdurige zorg. Zij stemt op 25 september over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

ZIE OOK:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
Naar boven