Via een Facebookbericht vroeg een moeder aandacht voor haar suïcidale dochter Emma. Al jaren wacht zij op de juiste hulp, terwijl dat voor haar letterlijk van levensbelang is. Gelukkig heeft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) een oplossing kunnen vinden voor Emma.

Maar Emma is uiteraard niet het enige kind in deze situatie. Er staan meer kinderen die zelfmoord overwegen op de wachtlijst, zelfs voor crisisopnames, zegt Kooiman (SP). Zij moeten zo lang wachten op een behandeling dat zij gevaar lopen, benadrukt Arissen (PvdD). Westerveld (GroenLinks) wil weten om hoeveel kinderen het gaat.

Wachtlijsten

We laten jongeren in Nederland toch niet wachten op zorg? Raemakers (D66) en Peters (CDA) begrijpen niet dat hulp niet sneller geregeld kan worden. Nijboer (PvdA) vraagt zich af waarom het verschil zo groot is. Waarom word je bij een gebroken been meteen geholpen en bij acute psychische problemen niet?

Jeugdwet

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg. Volgens Agema (PVV) was die overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten geen goede beweging. Westerveld wijt het aan de bezuiniging die daarmee gepaard ging, maar hulp moet niet afhangen van financiële prikkels.

Volgens Arissen werkt de ingevoerde marktwerking in de jeugdzorg niet, omdat er eigenlijk geen markt is. Peters en Kooiman denken dat het probleem in de behandelcapaciteit zit.

Van Rijn stelt voorop dat kinderen altijd meteen geholpen moeten worden. Daarna volgt pas een gesprek over geld. Het budget mag van hem nooit een excuus zijn, zeker niet bij acute zorg.

Gemeenten

Het zijn de gemeenten die een zorgplicht hebben, benadrukt El Yassini (VVD). Zij moeten de zorg goed inkopen. En als het niet dicht bij huis kan, dan maar elders. Daar moet de gemeente dan in bemiddelen.

Sazias (50PLUS) gelooft op zich wel in de goede bedoelingen van de gemeenten, maar jeugd-ggz is complexe zorg en daarom gaat het soms verkeerd. Daarom wil zij de complexe jeugd-ggz onder regie van het Rijk laten vallen. Van Rijn denkt dat het helpt als zorgaanbieders de zorg beter met elkaar afstemmen.

De Kamer stemt op 27 juni 2017 over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Bekijk het debat via Debat Gemist