Overige kamerstukken

Zoekresultaten (218.764)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Rapport 'Naar een normenkader voor stookolie'

Rapport 'Naar een normenkader voor stookolie'. Naar een normenkader voor stookolie 24 april 2024 2/51 Kenmerk R001-1293025MAJ-V03-ivl-NL Verantwoording Titel Naar een normenkader voor stookolie Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Projectleider Sellie Kuperus (TAUW) Auteur(s) Geert...

2024D29258

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Ziekenhuizen niet klaar voor toestroom van patiënten met meerdere ziekten’

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Ziekenhuizen niet klaar voor toestroom van patiënten met meerdere ziekten’.

2024D29261

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Westerveld over zelfstandig wonen met ADL hulp

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Westerveld over zelfstandig wonen met ADL hulp.

2024D29251

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op verzoek commissie inzake brandbrief m.b.t. misstanden bij Fokus

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op verzoek commissie inzake brandbrief m.b.t. misstanden bij Fokus.

2024D29249

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding Stoppen met het extra belasten van LPG in de wegenbelasting

Convocatie petitieaanbieding Stoppen met het extra belasten van LPG in de wegenbelasting. Den Haag, 19 juli 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 10 september 2024 Tijd: 13.30 - 13.45 uur Openbaar/besloten: openbaar...

2024D29235

Overige Kamerstukken

Wijziging Vuurwerkbesluit i.v.m. implementatie pyroass

Wijziging Vuurwerkbesluit i.v.m. implementatie pyroass. 214 Besluit van 5 juli 2024 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking betreffende de invoering van een pyro-pass en enkele andere wijzigingen Wij Willem-Alexander, bij...

2024D29214

Overige Kamerstukken

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Jordanië, de Palestijnse Gebieden en Israël

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Jordanië, de Palestijnse Gebieden en Israël. datum 23 januari 2023 datum 23 januari 2023 pagina / pagina / datum 18 juli 2024 pagina / betreft Verzoek om ambtelijke ondersteuning werkbezoek...

2024D29182

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief over nahang betreffende wijziging Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking m.b.t de pyro-pass

Beslisnota bij Kamerbrief over nahang betreffende wijziging Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking m.b.t de pyro-pass. Aan Minister TER BESLISSING Datum 11 juni 2024 Onze referentie IenW/BSK-2024/166489 Opgesteld door Hoofddirectie Bestuurlijke & Juridische Zaken...

2024D29215

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Martens-America en Brekelmans over het optreden van de Russische propagandisten Vladimir Pozner en Ivan Urgant in Theater Amsterdam op 28 mei 2024

Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Martens-America en Brekelmans over het optreden van de Russische propagandisten Vladimir Pozner en Ivan Urgant in Theater Amsterdam op 28 mei 2024. TER ONDERTEKENING Aan: MOCW NtO Antwoord...

2024D29221

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Piri over het artikel 'Kolonisten in Palestijns gebied krijgen hun helmen en drones van orthodox-christelijk Nederland'

Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Piri over het artikel 'Kolonisten in Palestijns gebied krijgen hun helmen en drones van orthodox-christelijk Nederland'. I MinisterievanBuitenlandseZaken TERBESLISSING Datum 2803 2024 OnzeReferentie 2024Z03707 Aan Van MenR Opgestelddoor...

2024D29225

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op commissieverzoek inzake suggesties voor nazorg reanimatie

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op commissieverzoek inzake suggesties voor nazorg reanimatie.

2024D29203

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief over analyse arresten Hoge Raad over box 3 en proces rechtsherstel

Beslisnota bij Kamerbrief over analyse arresten Hoge Raad over box 3 en proces rechtsherstel. MinisterievanI TERBESLISSING Aan DestaatssecretarisvanFinancién— FiscaliteitenBelastingdienst TERINFORMATIE Aan Deminister destaatacecretaricvanFinanrién— Fieealitet-ermrRelastinadisnatap) nota re-z~ ?erty Directoraat-Generaal voorFiscaleZaken

2024D29208

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Vijlbrief en Sneller over het betrekken van deTweede Kamer bij de budgettaire besluitvorming

Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Vijlbrief en Sneller over het betrekken van deTweede Kamer bij de budgettaire besluitvorming. Ministerie van Financiën HEDEN TER BESLISSING Aan de minister ,c\c-ep• Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting Directie...

2024D29178

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief. Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting Directie Begrotingszaken Afdeling Begrotingsbeleid Datum 12 juli 2024 Ons kenmerk 2024-0000380834 Algemene voorwaarden indien van toepassing Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting Directie Begrotingszaken Afdeling Begrotingsbeleid Datum 12 juli 2024 Ons kenmerk 2024-0000380834

2024D29179

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Toerisme & recreatie op 6 november 2024.

Convocatie commissiedebat Toerisme & recreatie op 6 november 2024.. Den Haag, 18 juli 2024 De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 4 minuten in eerste termijn. Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Bewindsperso(o)n(en): minister van...

2024D29180