Overige kamerstukken

Zoekresultaten (8.025)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) op 11 december 2023

Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) op 11 december 2023. Den Haag, 27 november 2023 Voortouwcommissie...

2023D47117

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet.

2023D46261

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 470 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) MEMORIE VAN...

2023D46262

Overige Kamerstukken

Initiatiefnota

Initiatiefnota. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 464 Initiatiefnota van het lid Kat over Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding In een complexe en snel veranderende wereld waarin...

2023D46639

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 464 Initiatiefnota van het lid Kat over Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D46638

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC van 27 en 28 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-726)

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC van 27 en 28 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-726). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid...

2023D46415

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC van 27 en 28 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-726)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC van 27 en 28 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-726). 2023D46203 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en...

2023D46203

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over kinderopvang (o.a. Kamerstuk 31322-491)

Verslag van een schriftelijk overleg over kinderopvang (o.a. Kamerstuk 31322-491). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 322 Kinderopvang Nr. 517 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 november 2023 De vaste commissie voor Sociale...

2023D45619

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 636 Voorstel van wet van het lid Van Kent...

2023D45538

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 636 Voorstel van wet van het lid Van Kent...

2023D45539

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van initiatiefnemers

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van initiatiefnemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 636 Voorstel van wet van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in...

2023D45536

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid op 1 februari 2024

Convocatie commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid op 1 februari 2024. Den Haag, 31 oktober 2023 Spreektijd per fractie: 5 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bewindsperso(o)n(en): minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten...

2023D45226

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen Nr. 2 VOORSTEL VAN...

2023D44924

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele...

2023D44934

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen Nr. 3 MEMORIE VAN...

2023D44925