Overige kamerstukken

Zoekresultaten (8.264)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XV)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XV). Totaallijst feitelijke vragen Wijziging van...

2024D19909

Overige Kamerstukken

Position paper VNG t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 22 mei 2024

Position paper VNG t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 22 mei 2024. Maak werk van onbenut arbeidspotentieel en verzilver de kansen voor gematigde groei Ten behoeve van Rondetafelgesprek op...

2024D20018

Overige Kamerstukken

Position paper VNG t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte d.d. 22 mei 2024

Position paper VNG t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte d.d. 22 mei 2024. Position paper Rondetafelgesprek Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050, thema ruimte. 22 mei 2024 Migratie, vergrijzing en meer diverse bevolkingssamenstelling vragen...

2024D20017

Overige Kamerstukken

Position paper Divosa t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 22 mei 2024

Position paper Divosa t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 22 mei 2024.

2024D19610

Overige Kamerstukken

Lijst met EU-voorstellen SZW

Lijst met EU-voorstellen SZW. 1 Lijst van nieuwe EU-voorstellen De Europese Commissie heeft in de periode tot 8 mei 2024 de volgende voor de vaste commissie szw relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende...

2024D14628

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2023 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 15 mei 2024 Wij Willem-Alexander, bij...

2024D16419

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2023 MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 4 1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024...

2024D16420

Overige Kamerstukken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 36560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Nr. 2 Brief van de Algemene Rekenkamer Aan de...

2024D16321

Overige Kamerstukken

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN...

2024D16276

Overige Kamerstukken

Position paper T. de Waal t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 22 mei 2024

Position paper T. de Waal t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 22 mei 2024. Rondetafelgesprek Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 Thema participatie en integratie (22 mei 2024), position paper mr...

2024D19410

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag schriftelijk overleg over Antwoorden op vragen commissie over de eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland (Kamerstuk 32824-414)

Inbreng verslag schriftelijk overleg over Antwoorden op vragen commissie over de eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland (Kamerstuk 32824-414). INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken...

2024D19354

Overige Kamerstukken

Position paper D. Manting t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte d.d. 22 mei 2024

Position paper D. Manting t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte d.d. 22 mei 2024. Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 22 mei 2024 over het advies van de Staatscommissie Demografische...

2024D19476

Overige Kamerstukken

Position paper CRa t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte d.d. 22 mei 2024

Position paper CRa t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte d.d. 22 mei 2024. Dichter bij elkaar Na een eeuw van het stelselmatig vergroten van afstanden, om de groeiende welvaart een plek te...

2024D19361

Overige Kamerstukken

Position paper Stichting Voor Werkende Ouders t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 22 mei 2024

Position paper Stichting Voor Werkende Ouders t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 22 mei 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018
 2500 EA Den...

2024D19408

Overige Kamerstukken

Position paper Verwey-Jonker Instituut t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 22 mei 2024

Position paper Verwey-Jonker Instituut t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 22 mei 2024. Giessenplein 59C 3522 KE Utrecht +31 (30) 230 07 99 | secr@verwey-jonker.nl | verwey-jonker.nl Position paper...

2024D19406