Overige kamerstukken

Zoekresultaten (1.747)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Overige Kamerstukken

Convocatie gesprek Eilandsraad Bonaire d.d. 14 maart 2024

Convocatie gesprek Eilandsraad Bonaire d.d. 14 maart 2024. Den Haag, 15 februari 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Activiteit: Gesprek Datum: donderdag 14 maart 2024 Tijd: 10.00 – 10.45 uur Openbaar/besloten: besloten Onderwerp: Eilandsraad Bonaire Agendapunt...

2024D05744

Overige Kamerstukken

Convocatie verzamel-commissiedebat BES d.d. 2 april 2024

Convocatie verzamel-commissiedebat BES d.d. 2 april 2024. Den Haag, 15 februari 2024 Noot: Herziene convocatie i.v.m. nieuwe datum. Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Bewindspersoon: staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen Activiteit: Commissiedebat Datum...

2024D05810

Overige Kamerstukken

Aan stas. BZK - verzoek planningsbrief KR 2024

Aan stas. BZK - verzoek planningsbrief KR 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.kr@tweedekamer.nl Commissie KR Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plaats en datum: Den...

2024D05653

Overige Kamerstukken

Convocatie gesprek minister-president Aruba d.d. 5 maart 2024

Convocatie gesprek minister-president Aruba d.d. 5 maart 2024. Den Haag, 14 februari 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Activiteit: Gesprek Datum: dinsdag 5 maart 2024 Tijd: 13.00 – 13.45 uur Openbaar/besloten: besloten Onderwerp: Minister-president Aruba Agendapunt...

2024D05650

Overige Kamerstukken

Aan min. Klimaat en Energie - Rappel afschrift vragen brief APC verduurzaming

Aan min. Klimaat en Energie - Rappel afschrift vragen brief APC verduurzaming. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.kr@tweedekamer.nl Commissie KR Aan de minister voor Klimaat en Energie Plaats...

2024D01122

Overige Kamerstukken

Aan stas. BZK - Rappel verzoek afschrift vragen m.b.t. dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek

Aan stas. BZK - Rappel verzoek afschrift vragen m.b.t. dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.kr@tweedekamer.nl Commissie KR...

2024D01118

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie commissiedebat Klimaat Caribisch deel Koninkrijk d.d. 9 april 2024

Herziene convocatie commissiedebat Klimaat Caribisch deel Koninkrijk d.d. 9 april 2024. Den Haag, 15 februari 2024 Noot: Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten * Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Volgcommissies: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat...

2024D00059

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie verzamelcommissiedebat BES d.d. 13 maart 2024

Herziene convocatie verzamelcommissiedebat BES d.d. 13 maart 2024. Den Haag, 17 januari 2024 Noot: Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten.* Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Bewindspersoon: staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen Activiteit: Commissiedebat...

2024D00058

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie verzamelcommissiedebat CAS d.d. 8 februari 2024

Herziene convocatie verzamelcommissiedebat CAS d.d. 8 februari 2024. Den Haag, 17 januari 2024 Noot: Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten.* Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Bewindspersoon: staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen Activiteit: Commissiedebat...

2024D00057

Overige Kamerstukken

Convocatie Introductie technische briefing KR d.d. 17 januari 2023

Convocatie Introductie technische briefing KR d.d. 17 januari 2023. Den Haag, 22 december 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Activiteit: Technische briefing Datum: woensdag 17 januari 2024 Tijd: 10.00 - 12.30 uur Openbaar/besloten: besloten Onderwerp: Introductie...

2023D51243

Overige Kamerstukken

Aan stas. BZK - Verzoek brief over gevolgen van schikking met Venezuela inzake Isla-raffinaderij

Aan stas. BZK - Verzoek brief over gevolgen van schikking met Venezuela inzake Isla-raffinaderij. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.kr@tweedekamer.nl Commissie KR Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken...

2023D50770

Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 470 IV Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met...

2023D49601

Overige Kamerstukken

Aan stas. BZK. inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Aan stas. BZK. inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota). Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag...

2023D48562

Overige Kamerstukken

36470-IV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

36470-IV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota). 2023D48683 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De...

2023D48683