Overige kamerstukken

Zoekresultaten (6.379)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden.

2024D22675

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over de Mensenrechtenrapportage 2023 en Resultatenkader Mensenrechten, Democratie en Internationale Rechtsorde (Kamerstuk 32735-381)

Lijst van vragen en antwoorden over de Mensenrechtenrapportage 2023 en Resultatenkader Mensenrechten, Democratie en Internationale Rechtsorde (Kamerstuk 32735-381). Totaallijst feitelijke vragen Mensenrechtenrapportage 2023 en Resultatenkader Mensenrechten, Democratie en Internationale Rechtsorde (32735-381-381) / 32735 Mensenrechten in het

2024D24698

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024 d.d. 20 juni 2024

Convocatie commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024 d.d. 20 juni 2024. Den Haag, 13 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Bewindspersoon: minister van Buitenlandse Zaken, H.G.J. Bruins Slot Activiteit: Commissiedebat Datum: donderdag...

2024D24797

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding Handen af van Rafah d.d. 18 juni 2024

Convocatie petitieaanbieding Handen af van Rafah d.d. 18 juni 2024. Den Haag, 13 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 18 juni 2024 Tijd: 13.45 - 14.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Locatie...

2024D24741

Overige Kamerstukken

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Suriname en Brazilië van 5 tot en met 11 mei 2024

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Suriname en Brazilië van 5 tot en met 11 mei 2024. 36 572 Verslag van een werkbezoek aan Suriname en Brazilië...

2024D24639

Overige Kamerstukken

Debatwijzer notaoverleg Mensenrechtenbeleid

Debatwijzer notaoverleg Mensenrechtenbeleid.

2024D24279

Overige Kamerstukken

Lijst van nieuwe EU-voorstellen in de periode tussen 30 mei en 6 juni 2024

Lijst van nieuwe EU-voorstellen in de periode tussen 30 mei en 6 juni 2024. Commissie Buitenlandse Zaken 6 juni 2022 Commissie Buitenlandse Zaken 6 juni 2022 betreft Lijst van nieuwe EU-voorstellen betreft Lijst van nieuwe EU-voorstellen...

2024D24068

Overige Kamerstukken

Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie

Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie. Staten-Generaal W 1/2 Vergaderjaar 2023-2024 33 130 Interparlementaire Conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid...

2024D23840

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing

Convocatie technische briefing. Den Haag, 10 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): vaste commissie voor Defensie Activiteit: Technische briefing Datum: dinsdag 11 juni 2024 Tijd: 17.30 - 19.00 uur Openbaar/besloten: besloten Onderwerp: Artikel...

2024D23075

Overige Kamerstukken

Convocatie rondetafelgesprek Inzet van bevroren Russische tegoeden ten behoeve van hulp aan Oekraïne d.d. 27 juni 2024

Convocatie rondetafelgesprek Inzet van bevroren Russische tegoeden ten behoeve van hulp aan Oekraïne d.d. 27 juni 2024. Den Haag, 5 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): vaste commissie voor Europese Zaken vaste commissie...

2024D23230

Overige Kamerstukken

Verzoek om een brief aan de minister

Verzoek om een brief aan de minister. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.buza@tweedekamer.nl Commissie BuZa Aan de minister van Buitenlandse Zaken Plaats en datum: Den Haag, 5 juni...

2024D23076

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultatenverantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 36560-V-2)

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultatenverantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 36560-V-2). 36 560 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023 Nr. 8 Lijst...

2024D22867

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2023 Homogene Groep Internationale Samenwerking (Kamerstuk 36411-2)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2023 Homogene Groep Internationale Samenwerking (Kamerstuk 36411-2). 36 411 Homogene Groep Internationale samenwerking 2024 (HGIS-nota 2024) Nr. 3 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 juni 2024 De...

2024D22845

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023 (Kamerstuk 36560-V-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023 (Kamerstuk 36560-V-1). 36 560 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023 Nr. 7 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 juni...

2024D22857

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 36560-V-2)

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 36560-V-2). 36 560 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken...

2024D22764