Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Convocatie wetgevingsoverleg Jaarverantwoording BuHa-OS 2023 d.d. 27 juni 2024

Convocatie wetgevingsoverleg Jaarverantwoording BuHa-OS 2023 d.d. 27 juni 2024. Den Haag, 21 mei 2024 Aan: alle leden Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Bewindspersoon: minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.N.A.J. Schreinemacher Activiteit: Wetgevingsoverleg...

2024D20138

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing Algemene Rekenkamer verantwoordingsonderzoek 2023 d.d. 12 juni 2024

Convocatie technische briefing Algemene Rekenkamer verantwoordingsonderzoek 2023 d.d. 12 juni 2024. Den Haag, 21 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Activiteit: Technische briefing Datum: woensdag 12 juni 2024 Tijd: 10.00 - 11.00...

2024D20071

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing Steun aan activisten d.d. 20 juni 2024

Convocatie technische briefing Steun aan activisten d.d. 20 juni 2024. Den Haag, 21 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Activiteit: Technische briefing Datum: donderdag 20 juni 2024 Tijd: 12.00 - 13.00 uur...

2024D20074

Overige Kamerstukken

Convocatie rondetafelgesprek Toekomst van Afghanistan d.d. 29 mei 2024

Convocatie rondetafelgesprek Toekomst van Afghanistan d.d. 29 mei 2024. Den Haag, 21 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Volgcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Activiteit: Rondetafelgesprek Datum: woensdag 29 mei 2024 Tijd...

2024D20151

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XVII)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XVII). Verslag houdende een Lijst van vragen De vaste...

2024D19959

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over 'Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid' (Kamerstuk 36180-95)

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over 'Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid' (Kamerstuk 36180-95).

2024D19905

Overige Kamerstukken

Aan min. BuHa-OS - Verzoek toestemming TB Handelsbevorderingsbeleid en -instrumenten

Aan min. BuHa-OS - Verzoek toestemming TB Handelsbevorderingsbeleid en -instrumenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.buhaos@tweedekamer.nl Commissie BuHaOS Aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Plaats en...

2024D19831

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng feitelijke vragen Jaarverslag BuHa-OS 2023 d.d. 23 mei 2024

Convocatie inbreng feitelijke vragen Jaarverslag BuHa-OS 2023 d.d. 23 mei 2024. Den Haag, 17 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: donderdag 23 mei 2024 Tijd: 14.00 uur...

2024D19808

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng feitelijke vragen ARK Rapport verantwoording BuHa-OS 2023 d.d. 23 mei 2024

Convocatie inbreng feitelijke vragen ARK Rapport verantwoording BuHa-OS 2023 d.d. 23 mei 2024. Den Haag, 17 mei 2024 Noot: LET OP: zowel vragen aan Algemene Rekenkamer als aan regering. Kies juiste inbreng in VIA-applicatie. Voortouwcommissie: vaste...

2024D19807

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng feitelijke vragen Slotwet BuHa-OS 2023 d.d. 23 mei 2024

Convocatie inbreng feitelijke vragen Slotwet BuHa-OS 2023 d.d. 23 mei 2024. Den Haag, 17 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: donderdag 23 mei 2024 Tijd: 14.00 uur...

2024D19806

Overige Kamerstukken

Aan min. BuHa-OS - verzoek toestemming technische briefing bilaterale migratiepartnerschappen

Aan min. BuHa-OS - verzoek toestemming technische briefing bilaterale migratiepartnerschappen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.buhaos@tweedekamer.nl Commissie BuHaOS Aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Plaats en...

2024D19789

Overige Kamerstukken

Aan min BuHa-OS inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Aan min BuHa-OS inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T...

2024D18152

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Hirsch (GroenLinks-PvdA) om een gesprek met de Executive Managing Director van CGIAR op 22 mei 2024

Verzoek van het lid Hirsch (GroenLinks-PvdA) om een gesprek met de Executive Managing Director van CGIAR op 22 mei 2024. Van: Hirsch, D.H. (Daniëlle) Verzonden: dinsdag 14 mei 2024 16:53 Aan: Meijers, E. Onderwerp: Voor de...

2024D19573

Overige Kamerstukken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE...

2024D16315

Overige Kamerstukken

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023.

2024D16261