Moties

Zoekresultaten (54.600)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Dijk over het nieuw te vormen kabinet verzoeken het eigen risico volledig af te schaffen vanaf 1 januari 2025 en dit te betalen van het zwaarder belasten van de allergrootste vermogens

Motie van het lid Dijk over het nieuw te vormen kabinet verzoeken het eigen risico volledig af te schaffen vanaf 1 januari 2025 en dit te betalen van het zwaarder belasten van de allergrootste vermogens. Tweede...

2024D20643

Moties

Motie van het lid Timmermans c.s. over uitspreken dat de Tweede Kamer ook een openbare hoorzitting met de kandidaat-minister-president organiseert

Motie van het lid Timmermans c.s. over uitspreken dat de Tweede Kamer ook een openbare hoorzitting met de kandidaat-minister-president organiseert. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 43 MOTIE VAN HET...

2024D20637

Moties

Motie van het lid Timmermans c.s. over uitspreken dat chronisch zieken evenveel moeten profiteren van een lager eigen risico als de rest van Nederland

Motie van het lid Timmermans c.s. over uitspreken dat chronisch zieken evenveel moeten profiteren van een lager eigen risico als de rest van Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr...

2024D20638

Moties

Motie van de leden Jetten en Eerdmans over er voor zorgen dat de politie na financiering voor de nieuwe taken zoals omschreven in het hoofdlijnenakkoord ook nog minimaal 400 miljoen structureel extra toebedeeld krijgt

Motie van de leden Jetten en Eerdmans over er voor zorgen dat de politie na financiering voor de nieuwe taken zoals omschreven in het hoofdlijnenakkoord ook nog minimaal 400 miljoen structureel extra toebedeeld krijgt. Tweede Kamer...

2024D20640

Moties

Motie van het lid Timmermans c.s. over uitspreken dat bezuinigingen voorkomen moeten worden en dat bij tegenvallers eerst gekeken moet worden naar hogere lasten op winst en vermogen

Motie van het lid Timmermans c.s. over uitspreken dat bezuinigingen voorkomen moeten worden en dat bij tegenvallers eerst gekeken moet worden naar hogere lasten op winst en vermogen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2024D20639

Moties

Motie van het lid Wilders over het aanwijzen van dhr. R. Van Zwol als formateur met de opdracht de vorming van een kabinet dat berust op het hoofdlijnenakkoord van de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB, en deze opdracht binnen 5 weken af te ronden

Motie van het lid Wilders over het aanwijzen van dhr. R. Van Zwol als formateur met de opdracht de vorming van een kabinet dat berust op het hoofdlijnenakkoord van de fracties van PVV, VVD, NSC en...

2024D20636

Moties

Motie van het lid Jetten c.s. over uitspreken dat de btw-verhoging op boeken, tijdschriften en kranten van tafel moet

Motie van het lid Jetten c.s. over uitspreken dat de btw-verhoging op boeken, tijdschriften en kranten van tafel moet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 47 MOTIE VAN HET LID...

2024D20641

Moties

Motie van het lid Dijk over uitspreken dat geen kind in armoede zou moeten opgroeien en het nieuw te vormen kabinet verzoeken dit als doelstelling te hanteren

Motie van het lid Dijk over uitspreken dat geen kind in armoede zou moeten opgroeien en het nieuw te vormen kabinet verzoeken dit als doelstelling te hanteren.

2024D20642

Moties

Gewijzigde motie van het lid Martens-America over de huidige erkenningsperiode met één jaar verlengen (t.v.v. 32827-303)

Gewijzigde motie van het lid Martens-America over de huidige erkenningsperiode met één jaar verlengen (t.v.v. 32827-303). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MARTENS-AMERICA Ter vervanging...

2024D20494

Moties

Motie van het lid Keijzer c.s. over de minister zich kenbaar laten onthouden van het accorderen van het onderhandelingsresultaat tijdens de aanstaande WHA

Motie van het lid Keijzer c.s. over de minister zich kenbaar laten onthouden van het accorderen van het onderhandelingsresultaat tijdens de aanstaande WHA. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2185 MOTIE...

2024D20399

Moties

Motie van het lid Boswijk over het in kaart brengen van de knelpunten voor adequate informatiedeling tussen zorgaanbieders in de forensische zorg en zorgen voor een wettelijke grondslag

Motie van het lid Boswijk over het in kaart brengen van de knelpunten voor adequate informatiedeling tussen zorgaanbieders in de forensische zorg en zorgen voor een wettelijke grondslag. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 24...

2024D20322

Moties

Motie van de leden Uitermark en Faber-van de Klashorst over capaciteitsverlof niet opnemen in de Rtvi

Motie van de leden Uitermark en Faber-van de Klashorst over capaciteitsverlof niet opnemen in de Rtvi. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 961 MOTIE VAN DE LEDEN UITERMARK EN FABER-VAN...

2024D20375

Moties

Motie van de leden Krul en Ceder over een minimaal aantal programma's met audiodescriptie op jaarbasis

Motie van de leden Krul en Ceder over een minimaal aantal programma's met audiodescriptie op jaarbasis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 306 MOTIE VAN DE LEDEN KRUL EN CEDER...

2024D20349

Moties

Motie van het lid Tseggai over de komende periode prioriteit maken van het verbeteren van de onderwijskwaliteit op het mbo

Motie van het lid Tseggai over de komende periode prioriteit maken van het verbeteren van de onderwijskwaliteit op het mbo. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 610 MOTIE...

2024D20388

Moties

Motie van het lid Martens-America c.s. over overleggen met kennisinstellingen zodat er geen nieuwe PhD-studenten met een CSC-beurs worden toegelaten tot gevoelige onderzoeksgebieden

Motie van het lid Martens-America c.s. over overleggen met kennisinstellingen zodat er geen nieuwe PhD-studenten met een CSC-beurs worden toegelaten tot gevoelige onderzoeksgebieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en...

2024D20395