Moties

Zoekresultaten (54.482)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Koerhuis over een tijdpad voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en luchthavens voor het delen van fatsoenslijsten (t.v.v. 31936-1016)

Gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Koerhuis over een tijdpad voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en luchthavens voor het delen van fatsoenslijsten (t.v.v. 31936-1016). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 936 Luchtvaartbeleid Nr...

2022D56140

Moties

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst van terroristische organisaties plaatsen (t.v.v. 36200-V-43)

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst van terroristische organisaties plaatsen (t.v.v. 36200-V-43). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van...

2022D56171

Moties

Motie van de leden Peters en Brekelmans over onderzoeken of er voor de niet veilige landen in het landenbeleid een onderscheid gemaakt kan worden tussen veilige en onveilige regio's van herkomst

Motie van de leden Peters en Brekelmans over onderzoeken of er voor de niet veilige landen in het landenbeleid een onderscheid gemaakt kan worden tussen veilige en onveilige regio's van herkomst. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2022D56518

Moties

Motie van het lid Boswijk c.s. over uiterlijk 1 oktober 2023 inzichtelijk maken hoe de integratie van de Duitse en Nederlandse landmachten vorm gaat krijgen

Motie van het lid Boswijk c.s. over uiterlijk 1 oktober 2023 inzichtelijk maken hoe de integratie van de Duitse en Nederlandse landmachten vorm gaat krijgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 124 Defensienota 2022...

2022D56495

Moties

Motie van de leden Kröger en Piri over voor elke opvanglocatie een speciaal aangewezen contactpersoon kind aanstellen

Motie van de leden Kröger en Piri over voor elke opvanglocatie een speciaal aangewezen contactpersoon kind aanstellen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3042 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN PIRI...

2022D56534