Moties

Zoekresultaten (54.532)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Martens-America over bij hervorming van de lokale omroepen het totale medialandschap versterken en het online takenpakket van lokale omroepen afbakenen tot audiovisueel aanbod

Motie van het lid Martens-America over bij hervorming van de lokale omroepen het totale medialandschap versterken en het online takenpakket van lokale omroepen afbakenen tot audiovisueel aanbod. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 827...

2024D20340

Moties

Motie van de leden Uitermark en Faber-van de Klashorst over capaciteitsverlof niet opnemen in de Rtvi

Motie van de leden Uitermark en Faber-van de Klashorst over capaciteitsverlof niet opnemen in de Rtvi. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 961 MOTIE VAN DE LEDEN UITERMARKT EN FABER...

2024D20375

Moties

Motie van het lid Thijssen over circulariteit, klimaatneutraliteit en sociale voorwaarden integraal onderdeel maken van de Europese aanbestedingsrichtlijnen

Motie van het lid Thijssen over circulariteit, klimaatneutraliteit en sociale voorwaarden integraal onderdeel maken van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 606 MOTIE VAN HET LID...

2024D20301

Moties

Motie van het lid Lahlah c.s. over voortzetting van onderwijs voor jongeren in volwassenendetentie

Motie van het lid Lahlah c.s. over voortzetting van onderwijs voor jongeren in volwassenendetentie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 957 MOTIE VAN HET LID LAHLAH C.S. Voorgesteld 21 mei...

2024D20321

Moties

Motie van het lid Martens-America over de Kamer voorzien van een toelichting op de keuzes voor categorieën die in de begroting van de NPO worden gehanteerd

Motie van het lid Martens-America over de Kamer voorzien van een toelichting op de keuzes voor categorieën die in de begroting van de NPO worden gehanteerd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 827 Toekomst...

2024D20341

Moties

Gewijzigde motie van de leden Diederik van Dijk c.s. over bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en/of het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie betrekken dat nieuwkomers een bezoek brengen aan een locatie zoals het Nationaal Holocaustmuseum in het kader van hun inburgering (t.v.v. 30950-388)

Gewijzigde motie van de leden Diederik van Dijk c.s. over bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en/of het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie betrekken dat nieuwkomers een bezoek brengen aan een locatie zoals het Nationaal Holocaustmuseum in...

2024D20152

Moties

Motie van het lid Tseggai over de komende periode prioriteit maken van het verbeteren van de onderwijskwaliteit op het mbo

Motie van het lid Tseggai over de komende periode prioriteit maken van het verbeteren van de onderwijskwaliteit op het mbo. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 610 MOTIE...

2024D20388

Moties

Motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt

Motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D19672

Moties

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2024D19769

Moties

Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd

Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2024D19770

Moties

Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren

Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 377 Regels over een bestuursrechtelijke...

2024D19764

Moties

Motie van het lid De Roon over onderzoeken hoe de rekening voor humanitaire hulp aan Gaza verhaald kan worden op de steenrijke Hamasmiljardairs

Motie van het lid De Roon over onderzoeken hoe de rekening voor humanitaire hulp aan Gaza verhaald kan worden op de steenrijke Hamasmiljardairs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het...

2024D19787

Moties

Motie van het lid De Roon over zich in NAVO-verband ferm uitspreken tegen het onderdak bieden aan Hamasterroristen door Turkije

Motie van het lid De Roon over zich in NAVO-verband ferm uitspreken tegen het onderdak bieden aan Hamasterroristen door Turkije. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 530...

2024D19788

Moties

Motie van het lid Van Baarle over een verkenning naar de inzet van Nederlandse marineschepen bij humanitaire hulp aan Gaza

Motie van het lid Van Baarle over een verkenning naar de inzet van Nederlandse marineschepen bij humanitaire hulp aan Gaza. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 521...

2024D19779

Moties

Motie van het lid Dobbe over in gesprek gaan met vredesorganisaties in Israël en Palestina om te inventariseren wat zij nodig hebben om hun werk te blijven doen

Motie van het lid Dobbe over in gesprek gaan met vredesorganisaties in Israël en Palestina om te inventariseren wat zij nodig hebben om hun werk te blijven doen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23...

2024D19782