Moties

Zoekresultaten (47.093)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over het verbeteren van de wanbetalersregeling

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over het verbeteren van de wanbetalersregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1155 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat 190.000 mensen zijn aangemerkt als wanbetaler van de

2022D29847

Moties

Motie van het lid Kuzu c.s. over de NZa een aanwijzing geven om de tijd voor een consult te verhogen naar standaard vijftien minuten

Motie van het lid Kuzu c.s. over de NZa een aanwijzing geven om de tijd voor een consult te verhogen naar standaard vijftien minuten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1153 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat huisartsen

2022D29845

Moties

Motie van de leden Paulusma en Tielen over stappen om de spreiding van het eigen risico zo snel mogelijk in te laten gaan

Motie van de leden Paulusma en Tielen over stappen om de spreiding van het eigen risico zo snel mogelijk in te laten gaan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1152 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN TIELEN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat patiënten het

2022D29840

Moties

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over onderzoeken hoe zorgverzekeraars, binnen de privacyregelgeving, proactief aan wachtlijstbemiddeling kunnen doen

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over onderzoeken hoe zorgverzekeraars, binnen de privacyregelgeving, proactief aan wachtlijstbemiddeling kunnen doen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1156 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN KUZU Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D29849

Moties

Motie van het lid Kuzu c.s. over actief sturen op verbetering van de punten van zorg die door huisartsen zijn aangedragen

Motie van het lid Kuzu c.s. over actief sturen op verbetering van de punten van zorg die door huisartsen zijn aangedragen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1154 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat huisartsen de noodklok

2022D29846

Moties

Motie van het lid Agema over bewerkstelligen dat gemeenten marktconforme pgb-tarieven betalen

Motie van het lid Agema over bewerkstelligen dat gemeenten marktconforme pgb-tarieven betalen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 25 657 Persoonsgebonden Budgetten Nr. 348 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat steeds meer gemeenten hun lage pgb-tarieven

2022D29825

Moties

Motie van het lid Agema over onderzoeken hoe het werkgeverschap voor budgethouders significant vereenvoudigd kan worden

Motie van het lid Agema over onderzoeken hoe het werkgeverschap voor budgethouders significant vereenvoudigd kan worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 25 657 Persoonsgebonden Budgetten Nr. 349 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat voor de verstrekking van een

2022D29826

Moties

Motie van de leden Paulusma en Ellemeet over in kaart brengen welke zorgverzekeraars een modelovereenkomst aanbieden waarbij bepaalde prestaties buiten de dekking van de basiszorgverzekering vallen

Motie van de leden Paulusma en Ellemeet over in kaart brengen welke zorgverzekeraars een modelovereenkomst aanbieden waarbij bepaalde prestaties buiten de dekking van de basiszorgverzekering vallen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1151 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN ELLEMEET Voorgesteld

2022D29838

Moties

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over ook het pgb uit de Zorgverzekeringswet laten aansluiten op pgb 2.0

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over ook het pgb uit de Zorgverzekeringswet laten aansluiten op pgb 2.0. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 25 657 Persoonsgebonden Budgetten Nr. 347 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN MOHANDIS Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ouders die

2022D29824

Moties

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over één loket inrichten waar mensen terechtkunnen met hun pgb-aanvraag

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over één loket inrichten waar mensen terechtkunnen met hun pgb-aanvraag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 25 657 Persoonsgebonden Budgetten Nr. 346 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN MOHANDIS Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

2022D29823

Moties

Motie van de leden Werner en Sahla over binnen het huidige stelsel zo spoedig mogelijk één loket inrichten voor persoonsgebonden budgetten

Motie van de leden Werner en Sahla over binnen het huidige stelsel zo spoedig mogelijk één loket inrichten voor persoonsgebonden budgetten.

2022D29821

Moties

Motie van het lid Westerveld c.s. over een simpele werkwijze voor het berekenen van toereikende pgb-tarieven in de Jeugdwet en Wmo 2015

Motie van het lid Westerveld c.s. over een simpele werkwijze voor het berekenen van toereikende pgb-tarieven in de Jeugdwet en Wmo 2015. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 25 657 Persoonsgebonden Budgetten Nr. 345 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

2022D29822

Moties

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het programma Het Strand Veilig een structurele plaats op de begroting geven

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het programma Het Strand Veilig een structurele plaats op de begroting geven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 313 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de afgelopen twee jaar

2022D29803

Moties

Motie van het lid Westerveld c.s. een plan zodat alle kinderen binnen drie jaar hun zwemdiploma kunnen halen

Motie van het lid Westerveld c.s. een plan zodat alle kinderen binnen drie jaar hun zwemdiploma kunnen halen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 316 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat maar liefst 45.000 kinderen

2022D29806

Moties

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over eind 2022 in beeld hebben welke initiatieven die bijdragen aan sport en bewegen op andere departementen genomen worden

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over eind 2022 in beeld hebben welke initiatieven die bijdragen aan sport en bewegen op andere departementen genomen worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 309 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D29798

Naar boven