Moties

Zoekresultaten (47.093)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de overbruggingsregeling voor de kottervisserij naar voren halen door financiële middelen zodanig in te zetten dat geen goedkeuringsprocedure nodig is

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de overbruggingsregeling voor de kottervisserij naar voren halen door financiële middelen zodanig in te zetten dat geen goedkeuringsprocedure nodig is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 212 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS

2022D30353

Moties

Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat voedselproductie een publiek belang is

Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat voedselproductie een publiek belang is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 214 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er Kamerleden zijn die voedselproductie niet zien als

2022D30356

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over oneerlijke concurrentie op de interne markt tegengaan en het EU-steunpakket openstellen voor snellere verduurzaming van de Nederlandse tuinbouw

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over oneerlijke concurrentie op de interne markt tegengaan en het EU-steunpakket openstellen voor snellere verduurzaming van de Nederlandse tuinbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 217 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN STOFFER Voorgesteld 7 juli

2022D30359

Moties

Motie van het lid Wassenberg over brandstof niet compenseren via de overgangsregeling

Motie van het lid Wassenberg over brandstof niet compenseren via de overgangsregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 213 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kabinetslijn is om geen brandstofcompensatie te bieden

2022D30354

Moties

Motie van het lid Van der Plas over provincies stimuleren in de plannen tot stikstofreductie per gebied rekening te houden met de gevolgen die leegloop/leegstand van agrarische bedrijven gaat hebben op de regionale veiligheid, ondermijning en sociale controle

Motie van het lid Van der Plas over provincies stimuleren in de plannen tot stikstofreductie per gebied rekening te houden met de gevolgen die leegloop/leegstand van agrarische bedrijven gaat hebben op de regionale veiligheid, ondermijning en sociale controle. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1116 MOTIE

2022D30350

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over de glastuinbouwsector toegang geven tot de landelijke maatregelen in het Transitiefonds Landelijk gebied en natuur

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over de glastuinbouwsector toegang geven tot de landelijke maatregelen in het Transitiefonds Landelijk gebied en natuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 216 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN STOFFER Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D30358

Moties

Motie van het lid Van Nispen over een onafhankelijk onderzoek naar de vorming van de Nationale Politie

Motie van het lid Van Nispen over een onafhankelijk onderzoek naar de vorming van de Nationale Politie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1113 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de commissie-Schneiders tot de conclusie komt dat een

2022D30347

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over tijdens de transitie binnen de politieorganisatie de kennis van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen als uitgangspunt nemen

Motie van het lid Sylvana Simons over tijdens de transitie binnen de politieorganisatie de kennis van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen als uitgangspunt nemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1110 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D30344

Moties

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over de weerbaarheidsscan voor decentrale overheden ook uitvoeren bij de politie

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over de weerbaarheidsscan voor decentrale overheden ook uitvoeren bij de politie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1112 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MUTLUER Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de commissie-Schneiders

2022D30346

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over actief toezien op de implementatie en handhaving van het aangekondigde 'one strike out' beleid binnen de politieorganisatie

Motie van het lid Sylvana Simons over actief toezien op de implementatie en handhaving van het aangekondigde 'one strike out' beleid binnen de politieorganisatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1109 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D30343

Moties

Motie van het lid Van der Plas over extra financiële middelen beschikbaar stellen zodat de reguliere werkzaamheden van de Landelijke Eenheid niet onder druk komen te staan gedurende de herschikking en herstructurering van de Landelijke Eenheid

Motie van het lid Van der Plas over extra financiële middelen beschikbaar stellen zodat de reguliere werkzaamheden van de Landelijke Eenheid niet onder druk komen te staan gedurende de herschikking en herstructurering van de Landelijke Eenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1114 MOTIE VAN HET LID

2022D30348

Moties

Motie van het lid Van der Plas over de aanbevelingen van de commissie-Schneiders op het gebied van bewaken en beveiligen op de snelst mogelijke termijn evalueren

Motie van het lid Van der Plas over de aanbevelingen van de commissie-Schneiders op het gebied van bewaken en beveiligen op de snelst mogelijke termijn evalueren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1115 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende

2022D30349

Moties

Motie van het lid Van Nispen over met een realistische visie komen over hoe de politie er in 2024 uit zal zien

Motie van het lid Van Nispen over met een realistische visie komen over hoe de politie er in 2024 uit zal zien. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1111 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de beoogde instroomcijfers niet gehaald worden

2022D30345

Moties

Motie van het lid Mutluer c.s. over in samenspraak met de politieorganisatie de aanbevelingen uit het rapport 'Daarom stappen ze op' uitwerken in het plan van aanpak discriminatie

Motie van het lid Mutluer c.s. over in samenspraak met de politieorganisatie de aanbevelingen uit het rapport 'Daarom stappen ze op' uitwerken in het plan van aanpak discriminatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1107 MOTIE VAN HET LID MUTLUER C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D30341

Moties

Motie van de leden Mutluer en Ellemeet over in het transitieplan meenemen of en in hoeverre de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) kan worden geïntegreerd in de Landelijke eenheid opsporing

Motie van de leden Mutluer en Ellemeet over in het transitieplan meenemen of en in hoeverre de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) kan worden geïntegreerd in de Landelijke eenheid opsporing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1108 MOTIE VAN DE LEDEN MUTLUER EN ELLEMEET

2022D30342

Naar boven